- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

rollemodeller2

Med fokus på fortællinger om at planlægge den gode hverdag, der kan motivere flere børn og unge til at finde tid til at dyrke idræt.


Atlet eller idrætstalent – breddeidrætsudøver i foreningsregi eller i streetsport. Mange elsker at dyrke idræt og sport og/eller blot bevæge sig, når der er tid og mulighed.
Men mange unge får det ikke gjort.

De seneste data fra undersøgelser af børn og unges idrætsvaner i Fredericia, viser at det står galt til med idrætsdyrkelsen. Blot 66 % finder vej til de mange idrætstilbud, der er på tværs af foreningsliv og/eller adgang til faciliteter i hverdagen.


Sportstalenter kan vise vej til en god hverdag
Fredericia Eliteidræt har det som et succeskriterie at idrætsudøverne kan være rollemodeller for andre børn og unge i forhold til at kunne skabe rum i hverdagen for at kunne dyrke idræt i fællesskaber samtidig med at skolen skal passes.

Flere atleter og talenter deltager derfor aktivt i Fredericia Eliteidræts kampagne i 2022 for ”den gode hverdag”, der er begyndt med at en række idrætstalenter bliver klædt på til at kunne formidle, om hvordan de hver for sig lykkes med at praktisere en hverdag med tid til skole og sport, der ofte andrager 60 timer eller mere.
 
I samarbejde med Grumpy Productions
Fredericia Eliteidræt har derfor lavet et samarbejde med Niels Møller fra Grumpy Productions, der øver udvalgte idrætstalenter i af fortælle den gode historie, om hvordan de hver stor sig lykkes med at strukturere en hverdag, så der er overskud til både at gå op i skole men også have energi til at prøve kræfter med sporten i den fri tid. Niels Møller fra Grumpy Productions tror meget på de kommende rollemodeller. ” De seks unge, der har indgået på mine workshops er superdygtige formidlere.
I den kommende tid for de lov at øve sig lidt. Bl.a. har jeg lavet aftale med et par efterskoler – en virksomhed mm. hvor de kommer til at ”prøve” sig selv af som formidlere og fortæller deres historie om at planlægge en hverdag, hvor der skal være tid til at dyrke dræt. Derefter er de forhåbentlig klar til at kunne inspirere børn og unge i skoler og klubber, der har interesse at lytte til dem.


Camilla Witt i svømning og Victor Vestring i BMX tror på de kan inspirere andre
Camilla Witt og Victor Vestring er to af de udøvere der indgår i projektet og skal være med til at inspirere børn og unge til at dyrke idræt via deres egne historie.
Camilla fortæller: Det er en god idé, at det er os unge, der fortæller andre børn og unge om, hvordan vi planlægger dagen, så vi har tid til at dyrke idræt. Det tror jeg meget på kan inspirere andre. Når vi som idrætstalenter kan finde tid til 5 eller 6 træninger, kan andre unge godt finde tid til en eller to træninger, når de finder ud af, hvordan vi strukturere vores dag.
Også Victor er fuld af fortrøstning i forhold til at skulle fortælle sin egen historie til andre børn og unge. Jeg synes de workshops vi har haft er meget lærerige – også som udøver. Når jeg øver mig i at fortælle min historie, tænker jeg mere over, hvordan det er jeg egentlig gør for at nå det hele.
   

Fakta Fredericia Eliteidræts rollemodeller er i 2022 en gruppe på seks unge landsholdsudøvere i fem forskellige idrætsgrene, bl.a. svømning, triatlon og BMX, der i øjeblikket øver sig at kunne lave oplæg og fortælle om deres hverdag på en god måde. Det er tanken de i løbet af sommeren ”slippes løs” på skoler, i idrætsklubber og forskellige ungemiljøer, som finder det interessant at få besøg. Alt sammen med en ambition og fokus på at skabe yderligere motivation for idræt og sport blandt børn og unge i byen.

 

Peder Tind tror på rollemodeller som en vej til mere idrætsdyrkelse blandt børn og unge

Peder Tind fra Fredericia Eliteidræts bestyrelse håber at unge idrætstalenters gode historier om, hvordan de selv sætter en hverdag sammen med meget skole og sport og får energi til det hele, kan være med til at inspirere andre børn og unge.  

Peder siger: ”Det er egentlig ikke tanken med initiativet at vores idrætstalenter skal formidle historier om guldmedaljer og vundne sejre i arenaen, selv om det kan være en del af den gode historie. Vores unge sportsudøvere vil have fokus på at fortælle andre børn unge om, hvordan det lader sig gøre for dem hver for sig at finde energi og overskud til at både at gå op i deres skole samtidig med de dyrker idræt i fællesskab med andre.

Jeg tror, der bag den lave idrætsdeltagelse i Fredericia aktuelt også gemmer sig en fortælling om, at mange familier ikke kan overskue at være aktive i idrætslivet – selv om de faktisk gerne vil.
 
Det er interessant at få vores idrætstalenter til at formidle små tricks fra hverdagen – hvordan er det de lykkes. Jeg tror samtidig på, at ”ung til ung” formidling kan være en god katalysator for, at børn og unge kan inspireres til at prøve at opnå en bedre hverdag – med andre ord bedre tid til at være med i idrætslivet, når de hører det fra andre unge, hvordan de gør.

Vores sportstalenter besidder en særlig evne i forhold til at lykkes med at planlægge en hverdag, hvor de er forberedte til skole men også skal finde tid til at træne meget. Det er en del af at den uddannelse som talent, vores elitekommunesamarbejde med Team Danmark er med til at give de unge idrætstalenter. - Peder Tind

Erhvervsnetværk

 • broerup_sparekasse.jpg
 • sport24.jpg
 • wetche.png
 • fredericia_shipping.jpg
 • messec.png
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • fagym.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • 10ende.jpg
 • danket.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • cbc.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • gf.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • shippingdk.jpg
 • fiberline.jpg
 • stark.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • proffset.jpg
 • kentaur.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • danskebank.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • lindpro.jpg
 • nordea.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • mp_revision.png
 • ivs.png
 • ibc.jpg
 • fakommune.jpg
 • lho.jpg
 • cyanit.jpg