- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Nyhedsbannere

Camilla Bitz Witt, parasportsatlet i svømning, er nyt medlem i bestyrelsen
Camilla Bitz Witt er valgt ind i Fredericia Eliteidræt som repræsentant for unge elitesportsudøvere. Det skete på generalforsamlingen 8 april.
Camilla er svømmer i Fredericia Svømmeklub og er på det danske landshold i para svømning. Camilla bliver fremover talerør og bindeled til atleter i forhold til at videreudvikle på de talent/elitemiljøer, der er i Fredericia Eliteidræt for unge sportsudøvere, der ønsker at kombinere eliteidræt med en ungdomsuddannelse.

 

Nyhedsbannere2

Maya Garn, sportstalent ny ungebyrådsrepræsentant
På generalforsamlingen blev Maya Garn ligeledes valgt ind i bestyrelsen. Maya - der er håndboldspiller i FHK og går i 8. talentklasse - er valgt ind som ungebyrådets medlem. Maja vil komme til at repræsentere unge sportstalenter i idrætsskolen og i lokale klubber i forhold til at optimere på talentmiljøerne for unge, der afprøver talentet i idrætsskolen.

Skiftetid på posten som repræsentant for eliteidrætsklubber
Triatlon klubben afløser BPI Skydning som repræsentant for lokale elite klubber med Team Danmark aftale for de kommende to år.
Der er tale om klubber med en sportslig godkendelse fra idrættens specialforbunds side. Således Fredericia Svømmeklub, FHK Håndbold, BPI Skydning og Fredericia Triatlon Team. Det bliver fmd. Carsten Andersen og talentchef Thomas Bech, der deler opgaven og tager over for Jesper Kring, BPI Skydning.

 

Nyhedsbannere3

Farvel til Jesper Kring – tak for indsatsen
Skiftet betyder også at Jesper Kring træder ud af bestyrelsen. BPI Skydnings talentchef har gennem en toårig periode løst flere spændende opgaver i Fredericia Eliteidræt.

Først og fremmest har Jesper været medudvikler på et sportslig setup for elitesportsudøvere i ungdomsuddannelse – der bl.a. har favnet udviklingen af helhedsplaner for atleter og talenter. Jesper har samtidig også været en del af årsmøderne med samarbejdsklubberne, hvor det har drejet sig om at skabe fælles mål for det lokale talentarbejde i forskellige idrætsgrene.

Jesper vil fremefter koncentrere sine sportsaktiviteter i BPI skydning.
Fra Fredericia Eliteidræts side skal lyde en særlig tak til Jesper for et imponerende arbejde i de to år Jesper har repræsenteret lokale samarbejdsklubber i Fredericia Eliteidræt.


To fra byrådet er nye i bestyrelsen
Endelig blev to repræsentanter fra byrådet valgt ind. Formandsskabet i Kultur & idræt – i skikkelse af Peder Tind og David Gulløw blev valgt ind som afløsere for Susanne Bjerregaard og Christian Jørgensen.


Konstituering
Ved den efterfølgende konstituering blev formand Søren Andersen genvalgt til posten som formand ligesom Peder Tind qva sin formandspost i Kultur & Idrætsudvalget blev valgt som næstformand.

Øvrige medlemmer blev genvalgt til deres poster:
a.    Peter Knudsen repræ. for ungdomsuddannelserne (FUR)
b.    Nils Jørgensen repræ. for idrætsskolen Ullerup Bæk
c.    Andreas Dyhrberg repræ. for erhvervslivet
d.    Dennis Foged Hansen, menig


Fredericia Idrætsråds repræsentant
Fredericia Idrætsråd har endnu ikke peget på en afløser for Lisa Mikkelsen.
Der skal vælges en repræsentant for foreningsidrætten, der bl.a. får fokus på arbejdet med bæredygtige børneidrætsmiljøer.


Første bestyrelsesmøde for ny bestyrelse d. 16. Maj
Første gang den ny bestyrelse samles vil være ved næste bestyrelsesmøde, der finder sted 16. maj 2022.

Erhvervsnetværk

 • fagym.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • danket.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • lindpro.jpg
 • messec.png
 • stark.jpg
 • ibc.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • teamdanmark.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • gf.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • cbc.jpg
 • fiberline.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • 10ende.jpg
 • ivs.png
 • danskebank.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • nordea.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • mp_revision.png
 • floeejendomme.jpg
 • kentaur.jpg
 • lho.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • cyanit.jpg
 • shippingdk.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • broerup_sparekasse.jpg
 • sport24.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • proffset.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • fakommune.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • wetche.png
 • logo_landinsp.jpg