- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Generalforsamling Fredericia Eliteidræt, tirsdag d. 3 april kl. 7.00.


1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens /formandens beretning
3.    Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4.    Indkomne forslag
5.    Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer m. fl.
6.    Valg af revisor
7.    Eventuelt

 

 

Pkt. 1:
Advokat Michael Sønderskov blev valgt som dirigent.
Pkt. 2:
Fmd. Nils Skeby aflagde beretning. Nils hæftede sig ved gode sportslige præstationer fra talenter på vej i overgangen fra talent til elite. Det tværgående talentsamarbejde inden for forskellige idrætsgrene var i fokus. Træningsfællesskaber og/eller holdfællesskaber. Hvad giver mening og resultater lokalt. Klubberne fik ros for den energi, der blev lagt for dagen i 2017 – inden for et område, som ikke længere er en fritidsinteresse for de unge – men nærmere en livsstil med et øget tidsforbrug til følge – også for klubbernes frivillige.

Der var ros til idrætsskole og ungdomsuddannelse for at bevæge sig ud over det at levere rammer til træning men også være interesseret i at samarbejde om at udvikle de attraktive talentmiljøer.

Sidst – men ikke mindst – lagde Nils vægt på at succes forpligter. Team Danmarks direktør markerede det overfor Fredericia Kommune i sin hilsen ved sportsfesten 2017 ved at udtrykke et håb om at Fredericia Kommune fortsat vil prioritere talentarbejdet højt.

For Nils er det afgørende at der følger ressourcer med de mange gode resultater så Fredericia Eliteidræt kan levere kvalitet og løfte opgaven for kommunen.
Pkt. 3:
Keld Vestergaard gennemgik årsregnskabet, der blev godkendt
Pkt. 4:
Der var ingen forslag
Pkt. 5:
Nils Skeby blev genvalgt som formand for yderligere to år.
Lars Folmer blev genvalgt for yderligere et år.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer bekræftede deres repræsentation for yderligere et år
Pkt. 6:
Fredericia Kommune
Pkt. 7:
Ingen ting.

Erhvervsnetværk

 • ivs.png
 • logo_landinsp.jpg
 • ibc.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • fiberline.jpg
 • gf.jpg
 • danket.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • lindpro.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • cyanit.jpg
 • sport24.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • 10ende.jpg
 • cbc.jpg
 • stark.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • shippingdk.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • lho.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • proffset.jpg
 • fakommune.jpg
 • nordea.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • fagym.jpg
 • mp_revision.png
 • middelfartsparekasse.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • teamdanmark.jpg
 • kentaur.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • messec.png
 • broerup_sparekasse.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • wetche.png
 • danskebank.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg