- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Fredericia Eliteidræts talentcenter huser primært unge talenter, der ikke kan deltage i morgentræning.

Med udgangspunktet i den enkelte eliteidrætsudøver samarbejder Fredericia Eliteidræt med de lokale eliteklubber om udvikling af de enkelte talenter i elitesport.

Det hele menneske

Det hele menneske

Om koncept og miljø

Træningen af unge talenter tager udgangspunkt i Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept. Fredericia Eliteidræt knytter dernæst nationale og internationale eksperter til de forskellige indsatsområder. Det er intentionen, at uddanne det enkelte talent inden for de skitserede områder over en to-tre årig periode – (tiden afhængig af det enkelte talents niveau). Det enkelte talent indgår i talentcenteret i et træningsmiljø på tværs af idrætsgrene, hvor der udover selve træningen er fokus på at udvikle sociale relationer og skabe netværk mellem unge talenter. Fredericia Eliteidræts koncept for udvikling af et eliteidrætsmiljø fremgår af nedenstående figur:

Træning i Talentcenter

Talentcentret supplerer den elitetræning for talenter, der finder sted i de lokale klubber.

Træningsindholdet tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes syn på eliteidræt – hvor der skal være fokus på ”det hele menneske” i eliteidræt.

Talentcentret har derfor naturligt fokus på et indhold i eliteidrætten, der ligger i forlængelse af de enkelte eliteidrætsklubbers primære aktiviteter.

Deltagelse

Udvælgelse af talenter til Fredericia Eliteidræts talentcenter.
Udvælgelsen tager udgangspunkt i følgende mål for projektet:

 • Vi vil forme og skabe talenter (kvalificere/modne).
 • Vi vil videreudvikle talenterne (gøre de bedste bedre) ved at supplere klubbernes arbejde.
 • Vi vil skabe et eliteidrætsmiljø for unge på tværs af klubber.

Følgende kriterier og procedure danner grundlag for udvælgelsen af kandidaterne:

 1. Niveau (idrætsspecifik).
 2. Niveau korrigeret i forhold til antal aktive inden for de enkelte aldersklasser i sportsgrenene (idrætsspecifik)
 3. Flid, motivation/rollemodel. (idrætsspecifik)
 4. Bredde i antal klubber (miljø).
 5. Harmoni i gruppen m.h.t. alder og køn (miljø).

Indsendte skemaer (facts) bliver vurderet af arbejdsgruppen i forhold til opstillede kriterier. De enkelte atleters niveau bliver sammenholdt med antallet af aktive i de enkelte aldersklasser i sportsgrenene. Arbejdsgruppen har efterfølgende afklarende samtaler med trænere/ kontaktpersoner om de enkelte kandidater. Arbejdsgruppen sorterer derefter yderligere i kandidaterne.

Udvælgelsen fremlægges for Styregruppen og godkendes i Styregruppen.

Erhvervsnetværk

 • ibc.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • ADP_Logo.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • sport24.jpg
 • fagym.jpg
 • kentaur.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • messec.png
 • fiberline.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • ivs.png
 • proffset.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • ibc_logo_2023.png
 • stark.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • 10ende.jpg
 • lindpro.jpg
 • danket.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • mp_revision.png
 • handelsbanken_farve.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • fredericiagym2023.png
 • shippingdk.jpg
 • cyanit.jpg
 • wetche.png
 • danskebank.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • lho.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • gf.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • cbc.jpg
 • nordea.jpg
 • fakommune.jpg
 • euc_logo_2023.png
 • andresensvvs.jpg