- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Fredericia er Team Danmark Eliteidrætskommune. Der har vi været siden 2008. Vi er i gang med den 4. aftale med Team Danmark, der gælder fra 2020 til 2023.

Mål/formål
Det er Team Danmarks mål at vinde guldmedaljer til Danmark på den internationale sportsscene.

Fredericia Kommune er udpeget som Eliteidrætskomune af Team Danmark og samarbejder med elitesportsorganisationen om at understøtte det mål.

Det sker ved i samarbejde med lokale aktører at udvikle idrætstalenter i lokale talentmiljøer, så fredericianske idrætsudøvere får optimale betingelser for at dygtiggøre sig. Selvfølgelig med henblik på at de kan komme på landshold og blive en del af de nationale elitesportssatsninger.

Krav til klubber
Idrætstalenterne indgår i hverdagen som aktive udøvere i de lokale idrætsklubber. Talentarbejdet bæres der af en lyst og motivation til at give idrætsglade børn og unge, der har passion for deres idræt, vilkår og muligheder for at blive dygtige til deres idræt.

Ifm. med talentudvikling er det et krav til samarbejdsklubber at have værdisæt på plads. Den måde vores klubber tilgår talentarbejdet med de unge skal være etisk forsvarligt.
Der er også et krav, at klubberne har strategi for talentarbejdet. Der er krav om handleplaner for talentarbejdet - en rød tråd efterspørges og tilstedeværelse af en sportslig ledelse i hverdagen er nødvendig. Og så skal trænerne være kvalificeret til opgaverne.

Krav til kommune
Som kommune skal vi stille rammer til rådighed for træning, så idrætstalenter kan træne mere og vi skal kvalificere træningen ved at skabe rum for, at det kan foregå i skoletiden - også kaldet morgentræning, hvor klubbernes trænere kan indgå.

Vi skal formå at udvikle et grundlag for trivsel, der gør det meningsfuldt at være med. Det gør vi bl.a. ved at oprette talentklasser i samarbejde med skolerne, hvor de unge bliver en del af et tværgående talentmiljø. Og vi gør det ved at skabe fleksibel tilgang til eliteidræt i ungdomsuddannelse for den enkelte udøver i samarbejde med ungdomsuddannelserne og 10 klasse skolerne – så der bliver bedre tid til træning i skoletiden.

Talent og breddeidræt spiller sammen i eliteidrætskommunen
Samtidig med satset på talentdelen er der krav til Fredericia Kommune om at prioritere den brede idræt og sikre sammenhængskraften. Fredericia Kommune er således kontraktlig forpligtet overfor Team Danmark på at udvikle et idrætsskolekoncept, hvor børn og unge har 5-6 timers idræt på skemaet om ugen. De mange idrætstimer skal sikre, at flere børn og unge bevæger sig i hverdagen – og ikke mindst at foreningslivet for bedre vilkår for at rekruttere børn og unge til aktiviteter i foreningsregi.

I Fredericia er det Ullerup Bæk Skolen – distrikt vest, der indgå i Eliteidrætskommune- samarbejdet.

Erhvervsnetværk

 • proffset.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • shippingdk.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • lindpro.jpg
 • lho.jpg
 • gf.jpg
 • messec.png
 • kentaur.jpg
 • ibc.jpg
 • 10ende.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • danket.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • wetche.png
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • fakommune.jpg
 • danskebank.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • cbc.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • stark.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • fiberline.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • nordea.jpg
 • ivs.png
 • handelsbanken_farve.jpg
 • fagym.jpg
 • sport24.jpg
 • cyanit.jpg
 • mp_revision.png
 • fredericia_shipping.jpg