- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Ordinær generalforsamling Fredericia Eliteidræt mandag d. 25 marts 2019

Fredericia Eliteidræt afholde sin årlige generalforsamling. Den finder sted mandag d. 25. marts kl. 7.00 i Fredericia Idrætscenter, Mødelokale 2. Adressen er: Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens / formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
           
            På valg:

Næstformand: Lars Ejby (valgt af byrådet) Ønsker genvalg
Medlem udpeget af ungebyråd, Indstillet er Jonas Kristensen

1-3 medl. udpeget af Fredericia Eliteidræt:
                                           På valg Lars Folmer. Ønsker genvalg       

Ikke på valg:
                      Niels Skeby, fmd. Vælges for to år ad gangen (i ulige år)
                     
                      Stig Pedersen:
                      Medl. udpeget af klubber med Team Danmark aftale (2 år ad gangen)

                      Kristian Bendix Drejer: Direktør, Business Fredericia
                      Udpeget af erhvervslivet

                      Jakob Asmussen, idrætsskoleleder Ullerup Bæk Skolen
                      Udpeget af idrætsskolen
 
                      Peter Knudsen, vicerektor Fredericia Gymnasium
                      Udpeget af FUR

                      Anders Tinning, Team Danmark 
                      Udpeget af Team Danmark


Vedr. medlem udpeget af SIF til at repræsentere lokale talentudviklingsklubber uden team Danmark aftale. Carsten Andersen, Fredericia triatlon Team
                     
 I forlængelse af SIFs nedlæggelse indstiller Fredericia Eliteidræts bestyrelse, at

 Fredericia Idrætsråd (afløser fra SIF) udpeger nyt medlem til at indgå i Fredericia
 Eliteidræts bestyrelse.
 Fredericia Idrætsråd indstiller kandidat 20 marts.Fredericia Eliteidræt og Ullerup Bæk Skolen gennemfører i Uge 8 og 9

Der optages idrætsudøvere fra følgende 10 idrætsgrene:
Svømning, triatlon, skydning, håndbold, fodbold for drenge, fodbold for piger, judo, mountainbike, golf, basketball og ridning.

Erhvervsnetværk

 • 10ende.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • fredericiagym2023.png
 • kentaur.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • shippingdk.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • ibc.jpg
 • fiberline.jpg
 • ivs.png
 • sport24.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • mp_revision.png
 • proffset.jpg
 • lho.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • danket.jpg
 • messec.png
 • danskebank.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • stark.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • cyanit.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • gf.jpg
 • fakommune.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • cbc.jpg
 • lindpro.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • wetche.png
 • nordea.jpg
 • fagym.jpg
 • euc_logo_2023.png
 • fredericia_shipping.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • ibc_logo_2023.png