- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Indkaldelse til generalforsamling i Fredericia Eliteidræt

Fredag den 9. april 2021 kl. 07.00

Sted for afholdelse af generalforsamlingen er endnu ikke fastlagt. Af hensyn til Corona-situationen af-venter bestyrelsen nærmere herom. Generalforsamlingen vil kunne afholdes via teams.
I det omfang restriktionerne helt eller delvist bliver ophævet, vender bestyrelsen tilbage med sted for afholdelse af generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens / formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer m.fl.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne.

”Da SIF ikke længere er en eksisterende forening, foreslås det, at Fredericia Idrætsråd udpeger 1 med-lem.

Det fremgår af vedtægterne, at 1 medlem udpeges af Idrætsskolen. Dette foreslås tilføjet med Ullerup Bæk, således 1 medlem udpeges af Idrætsskolen Ullerup Bæk.

Endvidere foreslås det, at 1-4 medlemmer udpeges af Fredericia Eliteidræt (udpeges for 1 år)”.

I det omfang, der kommer yderligere forslag indenfor fristen, vil disse naturligvis blive medtaget under generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemærker, at procedure for vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsam-ling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Keld Vestergaard

Erhvervsnetværk

 • rent_jpeg_170px.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • mp_revision.png
 • sport24.jpg
 • messec.png
 • danket.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • fagym.jpg
 • cbc.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • 10ende.jpg
 • proffset.jpg
 • nordea.jpg
 • ivs.png
 • danskebank.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • lindpro.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • wetche.png
 • fakommune.jpg
 • lho.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • cyanit.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • fiberline.jpg
 • gf.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • shippingdk.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • kentaur.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • stark.jpg
 • ibc.jpg
 • teamdanmark.jpg