- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Nyhed4

Michael Andersen og Hans Jørgen Haisen - de drog begge til dialog i Lederforum og spændende input

 

35 ledere fra samarbejdsklubber i 11 idrætsgrene satte fokus på rekruttering af talenttrænere, da Fredericia Eliteidræt inviterede inden for i Lederforum 16 marts.

Udgangspunktet for dialogen var et ønske fra lokale klubbers side om at vide mere om tilgange til at arbejde med trænerrekruttering.


Michael Andersen, tidl. Team Danmark direktør med anbefalinger
Fredericia Eliteidræt havde inviteret Michael Andersen MA 57 Consulting og tidl. Team Danmark direktør til at facilitere den tværgående dialog mellem klubbernes ledere og efterfølgende give en række anbefalinger til, hvordan eliteidrætsklubber kan arbejde med rekruttering af talenttrænere, uanset om der er tale om at skulle tilknytte trænere på fuld tid eller i en mere eller mindre frivillig konstellation.

Inspiration
Oplægsholdere på aftenen var talentchef i Haderslev Talentcenter Morten Poulsen og tidl. sportschef i Sønderjyske Fodbold Hans Jørgen Haysen som begge med hver sit udgangspunkt gav bud på, hvordan de har praktiseret et strategisk samarbejde med elite- klubber i lokalområdet om emnet i perioden 2015-2022.


Michael Andersens bud
Michael Andersens bud til Fredericias eliteidrætsklubber – på baggrund af dialogerne er anført for neden.

4 anbefalinger, når klubben skal rekruttere en talenttræner:

 • Bestyrelsen skal fastsætte en – eller flere – målsætninger for klubben (Hvad er vigtigst i vores klub?)
 • Der skal være overensstemmelse mellem klubbens vigtigste værdier og talenttrænerens personlige værdier.
 • Der skal være én ansvarlig klubleder, som har ansvar for rekruttering og videreudvikling af talenttræner(ne).
 • Dygtige talenttrænere er forskellige – men ”frihed i rammer” er en god ledetråd.


 

Lederforum 16. marts program
Kulturbærere og flyvetrænere – en definition
Nyhedsbannere12


Klubbernes ledere blev indledningsvis præsenteret for begreberne kulturbærer og flyvetræner med mulighed for at fokusere på egen sportsgren og klub:
Hvilke trænertyper har man selv tilknyttet?
Der blev taget udgangspunkt i en skabelon, hvor trænere lidt firkantet inddeles i kulturbærere eller flyvetrænere med to typer inden for hver kategori.
     

Definitioner

Flyvertræner:

 • En træner der kommer ind i en klub/ miljø af forskellige årsager – flyvertræneren har ofte mange klubber/ miljøer på CV’et og/ eller et puslespil af et job, fordelt mellem mange forskellige aktører.

Kulturbærer:

 • En træner der er indbegrebet af klubben/ miljøet – kulturbæreren er træneren som ofte har mange opgaver i klubben, eller omkring et hold – det kan både være træner- og lederopgaver, i denne sammenhæng har vi fokus på træneren.

Debatemner: Hvilke typer har vi flest af og hvordan udfordrer vi kulturbærerne
Klublederne skulle på aftenen diskutere på tværs af idrætsgrene, hvordan man internt i egne klubber kan udfordre kulturbærerne – de trænere som fredericianske klubber typisk har flest af.

Erhvervsnetværk

 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • shippingdk.jpg
 • sport24.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • ibc.jpg
 • ivs.png
 • fredericia_furniture.png
 • fredericia_shipping.jpg
 • nordea.jpg
 • 10ende.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • fakommune.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • danket.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • stark.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • proffset.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • ibc-logo.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • cbc.jpg
 • lindpro.jpg
 • cyanit.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • danskebank.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • messec.png
 • kraft_biler.jpg
 • fagym.jpg
 • fiberline.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • wetche.png
 • andresensvvs.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • mp_revision.png
 • gf.jpg
 • kentaur.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • lho.jpg