- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

FE nyhedsbannere9

- Rikke og Ida Møller Andersen, forældre og spiller i Fredericia KFs U13 afdeling.

 

 

KF fortsat på vej
”Rom blev ikke bygget på en dag”. Således heller ikke fodboldfællesskabet Fredericia KF, der i august måned tager ny kunstgræsbane i brug ved FIC, hvor også spillerne bliver samlet til træning.

Banen har ladet vente på sig et års tid. Og kommer til på et tidspunkt hvor fodboldfællesskabet KF har fem år på bagen. KF blev etableret tilbage i 2016 mellem lokale fodboldklubber mhb på at kvalificere et attraktivt fodboldtilbud til pigefodboldspillere i Fredericia.

I dag er ca. 75 piger mellem 12 og 16 år en del af fodboldfællesskabet, der har spillere med fra mange lokale klubber.


Fokus på at skabe trivsel i miljøerne ved at øge sammenhængskraften
Fredericia KF ønsker nu at styrke grundlaget for at udvikle et bæredygtigt miljø omkring pigerne ved at styrke sammenhængskraften mellem trænerne på tværs af årgange, spillere og forældre.

Fokus er samtidig på at forene trænere, spillere og forældre om i fællesskab at finde ind til de værdier, den kultur, og ikke mindst de tilgange til træning og måder at være sammen på ved fodbold, der skal kendetegne fremtidens KF.


Samarbejde med Fredericia Eliteidræt
Målgruppen for den konkrete indsats har været fodboldpigerne i U13 og U15 afdelingen, alle trænerne omkring spillerne og så forældrene.
Fredericia Eliteidræts sportspsykologiske konsulent Frederik Kirkedal har medvirket i processen og har været tovholder på fem workshops med fokus på at understøtte udviklingen af attraktive fodboldmiljøer i for piger ved at sætte fokus på træner, spiller og forældreroller.

 

Frederik

Frederik Kirkedal fortæller:
"Fredericia KF ønsker, at de unge spillere lære at håndtere de udfordringer, der følger med at brænde for sin sport, når man er 13 år og ikke tænker på andet end fodbold, og desuden når man bliver 15 år og skal begynde at foretage nogle valg og vælge ting til og fra i forhold til at passe fodboldtræning, der tager til i omfang. Der har været fokus på forældrerollen ligeså. Hvordan kan forældre bakke om pigernes fodbold på forskellige alderstrin? Og endelig har trænerne været i centrum, hvor det har handlet om at skabe grundlag for en træningskultur, hvor trænerne på tværs af hold er enige om tilgangen til, hvordan træning kan foregå med de unge piger. Vigtig her er dialogen mellem trænere om, hvordan de kan praktisere træning i hverdagen med spillerne og hvad et godt træningsmiljø egentligt består i. Med andre ord har vi prøvet at finde ind til, hvilke værdier og kultur der skal kendetegne miljøet i KF i hverdagen – uanset om man bestrider en trænerfunktion, er forældrerolle og/eller fungerer som ung pigespiller på forskellige hold, slutter Frederik."

 

Hvad siger trænerne
Implementeringen af en træningskultur nu i fuld gang i foråret. Forløbet blev således igangsat i februar måned og afsluttet i april. Hen over sommeren handler det derfor om at implementere flere af tiltagene i hverdagen.

 

Thomas

Træner for U 13 piger Thomas Frost fortæller:
"I forløbet har spillerne været med til at definere, hvad en god træning er. De har bl.a. ønsket at træningen har høj intensitet og at den er seriøs. Det bruger jeg i dag aktivt, hvis pigerne for eksempel ikke kan koncentrere sig. Så stopper vi lige op og minder hinanden om – hvordan var det nu, vi besluttede at vores træninger skulle foregå. Det virker helt vildt godt, da de selv er med til at påtage sig ansvaret for god træning”.

Forløbet har også kunnet øge det interne trænersamarbejde mellem os fortsætter Thomas:
"Betydningen af at kunne skabe en fælles tilgang mellem os trænere til, hvordan vi tilgår træning af pigerne har været inspirerende for mig at komme ind i. Hvordan besætter vi rollerne, hvordan praktiserer vi ”best case” sammen? Ved at få en ens lignende tilgang til, hvordan arbejder vi med at udvikle spillerne, hvordan vi retter på dem, hvordan vi motiverer dem, har vi opnået at få rammesat en tilgang til træning med pigerne. Det er blevet meget lettere at fungere som træner i hverdagen. Man kan i stigende grad nøjes med at fokusere på det fodboldmæssige – selve øvelserne - når pigerne ved, hvad de kan forvente af os som trænere -  det er skønt".


Hvad siger forældrene
Rikke Møller Andersen er mor til Ida som spiller på U 13 holdet i Fredericia KF, der spiller Liga 1. Rikke har været med i de workshops der har været rettet specifikt mod forældre.

Rikke fortæller:
"Jeg har helt sikkert tage ting med fra forløbet. Først og fremmest er jeg jo ikke fodboldkyndig. Jeg har ikke selv spillet. Så jeg mener ikke rigtig noget om, hvor mit barn skal spille på banen. Mit fokus er alene at få en glad pige til og fra træning. Og det oplever jeg heldigvis sker".

Jeg har flyttet fokus på det mentale
"Der hvor forløbet har ændret min tilgang er bl.a. at jeg altid har følt jeg skulle forberede Ida på de nederlag, der kan følge med at blive flyttet fra et hold til et andet eller ikke at blive valgt til af DBU ved en udtagelse, eller for den sags skyld, hvis holdet taber en kamp. Jeg har i de tilfælde tit på forhånd sagt ”pyt” det gør ikke noget, hvis I taber, eller hvis du ikke kommer på hold. Det er jeg holdt op med at sige på forhånd. Ida skal have lov at tro på sig selv og jagte de drømme hun må have om at komme på hold og/eller vinde kampe".
 
 
Træneren ved bedst om fodbold
Rikke fortæller også, at træneren ikke er et tema ved aftensbordet hjemme hos dem. Endnu i hvert fald.
"Nej slet ikke. Måske dommeren kan være det en gang eller to, hvis Ida mener noget om det. Jeg ser lidt på trænerne som jeg ser på Idas lærere i skolen. Der skal være en god relation og det er træneren og eller læreren, der ved mest om sport og skole. Det var også det, jeg synes jeg tog med fra workshoppen med Fredericia Eliteidræt, hvor jeg til gengæld blev jeg opmærksom på betydningen af, at vi som forældre understøtter de gode fodboldmiljøer for pigerne, ved at vi skaber gode forældrerelationer uden for banen. Det er således fint, hvis pigerne kan opleve, at vi løser de mange frivillige opgaver i fællesskab. Hvis pigerne oplever vi taler godt sammen som forældre, så taler de også godt sammen til træning og kamp og det understøtter trivslen i miljøet. Det er derfor vigtig, at vi deltager aktivt en gang imellem uden på nogen måde, at det behøver at være hver gang. Så også i den sammenhæng er jeg blevet mere bevidst om at være med til kampe engang imellem".

Erhvervsnetværk

 • klinik_fysioterapi.jpg
 • danket.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • kentaur.jpg
 • stark.jpg
 • lindpro.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • fiberline.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • proffset.jpg
 • fakommune.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • messec.png
 • wetche.png
 • jyske_bank.jpg
 • gf.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • fagym.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • shippingdk.jpg
 • nordea.jpg
 • cyanit.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • sport24.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • mp_revision.png
 • ibc-logo.jpg
 • ivs.png
 • danskebank.jpg
 • lho.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • cbc.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • 10ende.jpg
 • ibc.jpg