- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

FE nyhedsbannere7

Team Danmark med nyt talentklassekoncept og fokus på atletuddannelse
Team Danmark har lanceret sit nye talentklassekoncept, som er et element i Team Danmark eliteidrætskommuneaftaler.

Det nye talentklassekoncept lægger til på Idrætsskolekonceptet fra 2014, som har fungeret som det overordnede styrringsredskab på skoleområdet hidtil.

Talentklasse konceptet vil blive præsenteret nærmere for trænere, for idrætsskolelærere mm i efteråret 2022 på en række workshops i Danmark.

 

Baggrund:
Team Danmarks Talentklassekoncept kombinerer idræt og folkeskoleuddannelse. Konceptet giver mulighed for en holistisk udvikling af talenternes sportslige, personlige og faglige kompetencer og bidrager til en social og samfundsmæssig forsvarlig talentudvikling.

Talentklasserne er særlige klasser i 7-9 klasse i folkeskolen, hvor undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes idrætstalent og langsigtede udvikling og sikrer sammenhængende hverdag med balance mellem idræt, skole og fritid (jf. folkeskolens § 25. stk. 4.)

Talentklasserne tilbyder et integreret samarbejde, hvor idræt og skole bidrager til gensidig positiv udvikling.

I tillæg til Talentklasserne har Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og VIA University College et koncept for Idrætsskoler fra 0-9 klasse for alle elever uanset idrætslig niveau. Konceptet indeholder kompetenceudvikling af lærere og minimum 4-6 ugentlige idrætstimer med høj kvalitet.

 

Indledende bemærkninger

Skole/uddannelse
Forskningen og erfaring viser, at talentklasser for idrætstalenter i udskolingen gavner de unge talenter både fagligt, sportslig og socialt. Samtidig med det øger elevernes glæde ved at gå i skole.

Eleverne i talentklasserne orientere sig også i højere grad mod et fremtidigt dual-career forløb, hvilket bidrager til en forståelse af, at uddannelse og sportslig udvikling går hånd i hånd. Således bidrager talentklaserne til en social og samfundsmæssig forsvarlig udvikling af idrætstalenter. Uafhængigt af hvor langt det idrætslige talent rækker, fortsætter de unge idrætstalenter – i mindst lige så høj grad som deres jævnaldrende – med en ungdomsuddannelse og får en uddannelse, som de kan have glæde af under og efter deres idrætskarriere.

Team Danmark ATK 2.0
I 2016 introducerede Team Danmark ATK 2.0 – træning af børn og unge, som sætter nye standarder for talentarbejdet med børn og unge. Hovedfokus i ATK 2.0 er at skabe velfungerende talentmiljøer, hvor klub, skole, forbund, kommune og andre interessenter i samspil sikrer optimale rammer for udvikling og trivsel for det enkelte talent.


Sport og talentidentifikation
Forskningen viser, at talentklasserne kan spille en positivt rolle i talentarbejdet, men der er mange måder at lykkes på med talentudvikling, og der bør altid være en grundig analyse af, om et givent talent har gavn af at gå i en talentklasse eller om det er mere hensigtsmæssigt at blive i sit lokalområde. Der kan også være idrætsgrene med sen specialisering, hvor specialforbundene ikke anbefaler den store træningsmængde for de pågældende alderstrin. Det bør også indgå i vurderingen af, om talentklasserne er det rigtig for det enkelte talent.

Det kan være vanskeligt at identificerer talenter allerede i 12-13 årsalderen, og derfor er det vigtig at understrege, at det kun er en lille del af dem, der bliver optaget i talentklasserne, der går hele vejen og får en karriere som senior eliteatleter. Det er derfor afgørende, at Talentklasserne understøtter en helhedsorienteret udvikling, hvor personlige og faglig udvikling prioriteres lige så højt som den sportslige udvikling.

Ovenstående er uddrag for materialet talentklassekoncept, der kan findes i sin fulde længde på www.teamdanmark.dk

Erhvervsnetværk

 • cyanit.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • fiberline.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • messec.png
 • proffset.jpg
 • stark.jpg
 • gf.jpg
 • wetche.png
 • danskebank.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • nordea.jpg
 • shippingdk.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • kentaur.jpg
 • sport24.jpg
 • teamdanmark.jpg
 • fakommune.jpg
 • fagym.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • lindpro.jpg
 • danket.jpg
 • 10ende.jpg
 • ivs.png
 • mp_revision.png
 • euc_lillebaelt.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • cbc.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • scanview 2965.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • ibc.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • lho.jpg
 • ADP_Logo.jpg