- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

penge web

 

Klubstøtte

Fredericia Eliteidræt støtter samarbejdsklubber med økonomi, der har strategi og handleplaner for talentudvikling. Det sker primært ud fra en række fælles mål for arbejdet med at udvikle lokale talenter og atleter.

 

Fredericia Idrætsfond

Du kan Fredericia Idrætsfond ved at sende en ansøgning til fondens bestyrelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Atleter, sportstalenter og lokale eliteidrætsklubber kan desuden søge midler til talentudvikling i Fredericia Idrætsfond, som er oprettet af Fredericia Eliteidræt i 2017.
Fredericia Idrætsfond støtter følgende formål:

Fokus- & Indsatsområder:

 1. Nationale/Internationale mesterskaber - Internationale stævner/mesterskaber for teams/hold og atleter. Støtten kan give til en enkelt ansøger og/eller klubber og foreninger.
 2. OL satsning
  Fonden støtter Fredericianske idrætsudøvere som har et realistisk potentiale til at komme med til OL
 3. Implementering af talentstrategi Klubber kan søge om tilskud til projekter, der har fokus på implementering af strategi for talentudvikling Forudsætning for at kunne søge til implementering af talentstrategi:
  a) Godkendt af specialforbund
  og/eller
  b) Godkendt fireårig handleplan i samarbejde med Fredericia Eliteidræt
 4. Faciliteter - herunder test udstyr
  Støtten kan gives til eliteidrætsklubber, samarbejdspartnere og enkelt personer. Forudsætning for at give støtte til faciliteter er, at ansøger har godkendt handleplan for talentudviklingen.
 5. Særlige individuelle forløb eller holdforløb. Der kan i særlige tilfælde, gives støtte til sportsspykologi, coaching og lignende

 

fredericia idraetsfond logo web01

Fredericia Eliteidræt samarbejder med klinik for fysioterapi om akut skadesbehandling af tilknyttede atleter.

Konsultation:

Mandage mellem 16.00 og 18.00.

Torsdage mellem kl. 7.00 og 8.00.

Kontakt Fredericia Eliteidræt på tlf. 40 59 68 71.


Om samarbejdet

Talenter i Fredericia Eliteidræt kan bl.a. konsultere Klinik for Fysioterapi, når en skade opstår med henblik på en hurtig og kvalificeret skadesbehandling samt vejledning i forhold til efterfølgende skadesforebyggende træning.
 
Procedure:
Det er atleternes trænere/den træningsansvalige som tager kontakt til Fredericia Eliteidræt og indstiller dem til undersøgelse og behandling.

skadebehandling

Fredericia Eliteidræt har fokus på ernæring i forbindelse med elitetræning for talenter og atleter. 

 

Koncept:

Vejledning i at spise oftere
”Spis, spis spis” er tilgangen til sportsernæring i forbindelse med træning i idrætsskolen. Anbefalingen til de unge idrætstalenter, er at spise mindst 6 gange i døgnet, så depoterne kan fyldes op i forhold til et øget energiforbrug ved flere træningspas.
Der undervises i sportsernæring i talentklasserne på alle årgange.

Team Danmark indgår i vejledningen af forældre og unge sportsudøvere i en særskilt workshop.


Mellemmåltider
Fredericia Eliteidræt gennemfører madworkshops for idrætstalenter i idrætsskolen på alle årgange. Der er fokus på mellemmåltider, som er vigtigt for unge sportsudøvere, når de skal til træning lige efter en lang skoledag.


Individuelle forløb – vejledning
Fredericia Eliteidræt har tilknyttet en ernæringsvejleder, som gennemfører individuelle samtaler samt rådgiver og vejleder elitesportsudøvere i ungdomsuddannelse efter behov.
Ernæringsvejlederen samarbejder desuden med lokale samarbejdsklubber om særligt tilrettelagte forløb for grupper af udøvere.

 

ernaering

Fredericia Eliteidræt har udviklet et koncept for arbejdet med sportspsykologiske elementer i talentudviklingen. Det er sket over en femårig periode fra 2016-2021 i samarbejde med sportspsykolog Adam Blicher.

Konceptet anvendes i tilgangen til talenttræning af unge sportstalenter og eliteidrætsudøvere i eliteidrætskommunen i forskellige aldre, samt til udvikling af attraktive talentmiljøer for unge sportsudøvere i lokale talentmiljøer.

Konceptet favner samarbejdet med trænere i klubberne og morgentræningen samt med den enkelte udøvers familie.

Konceptet er ligeledes implementeret som en del af undervisningen i idrætsskolen.

 

mentaltraening

Fysisk Træning er en central del af præstationsoptimering i sport.
Fysisk træning er derfor også en fast bestanddel af talentudvikling i alle sportsgrene, som er tilknyttet Fredericia Eliteidræt.


Koncept i Fredericia Eliteidræt

Step 1: (intro)
Talenter introduceres til fysisk træning, når de bliver optaget som idrætstalenter i Fredericia Eliteidræt. Der indgår bl.a. løb, koordination, balance, vægttræning (teknik), crossfit, mm.

Step 2: (certificering)
I forlængelse af introduktionen til fysisk træning gennemfører nye idrætstalenter et målrettet forløb i styrketræning, hvor de tilegner sig kompetencer, til at kunne træne i et styrketræningscenter. Talenterne certificeres, når de har styr på teknikken i centrale basisøvelser. Dette sker typisk efter et halvt år.

Step 3: (basisprogrammer)
Talenterne får efter endt certificering udleveret et styrketræningsprogram, som de skal øve sig på i løbet af 7. og 8 klasse. Der er tale om et basisprogram, hvor de vigtigste større muskelgrupper indgår.

Step 4: (individuelle programmer)
Idrætstalenter på 9. årgang og desuden udvalgte på 8. årgang får individuelle træningsprogrammer med mere specifik træning af muskelgrupper, der relaterer sig til den sportsgren, de dyrker. De rådgives og vejledes efter behov.

Step 5: (selv træning)
Eliteidrætsudøvere i ungdomsuddannelse vejledes i egne individuelle træningsprogrammer.

 

Idrætstalenter

 

Fysiske tests
Fysiske test er ofte forbeholdt udøvere i ungdomsuddannelse men kan dog også foregå efter ønsker fra klubber for yngre målgrupper.


Fysisk træning i praksis i de forskellige idrætsgrene
Talenter i flere individuelle idrætsgrene træner fysisk træning i morgentræning både tirsdag og torsdag.

I håndbold spilles der håndbold den ene gang og der styrketrænes i det andet ugentlige træningspas.

I fodbold for drenge sker den fysiske træning med bold som en del af morgentræningen i begge træningspas. Der pågår derfor ikke decideret styrketræning i morgentræning for fodbolddrenge før spillerne kommer ind på en ungdomsuddannelse.
Indtil da sker styrketræning i klubregi.

I pige fodbold er det anderledes. Her er den ene af ugens to træningspas et styrketræningspas, som varetages af Fredericia Eliteidræt.

I svømning og triatlon er den fysisk træning placeret i klubregi. Morgentræning er svømmetræning. Svømmere og triatleter kan indgå i særligt tilrettelagte fysisk træningsforløb i Team Fysisk Træning for udvalgte talenter /atleter.

 

Team Fysisk Træning
Det er Team Fysisk Træning bestående af 5 trænere med kompetencer i fysisk træning, der varetager den fysiske træning i eliteidrætskommunen for alle nye idrætstalenter, der starter op på 7. årgang og basisforløbet. Derudover er Team fysisk træning ansvarlig for træning af de fleste udøvere i individuelle idrætsgrene gennem alle årene.

Det er også Team Fysisk Træning der har ansvaret for at udføre de fysiske test af talenterne.

Mission

Fredericia Eliteidræt skal i samarbejde med lokale interessenter udvikle et attraktivt eliteidræts / talentmiljø i Fredericia Kommune.

 

Vision

At skabe et attraktivt talentmiljø, der kan være med til at fastholde og rekruttere unge mennesker med interesse for eliteidræt i Fredericia.

At skabe grundlag for at fredericianske idrætsklubber kontinuerligt vil kunne fremme talentudviklingen i deres respektive klubber.

 

Målsætninger

At fredericianske idrætstalenter når et sportsligt niveau, så de udtages til forskellige landshold og på sigt kæmper om medaljer som seniorer, nationalt og internationalt.

At minimere frafaldet af unge eliteidrætsudøvere i klubberne på grund af skader og manglende sociale netværk.

At udvikle netværk mellem eliteidrætsklubber i Fredericia Kommune med henblik på videndeling om talentudvikling.

nyhedsbrev august 2019 Page 2 Image 0003

 

Leder / trænerforum

Fredericia Eliteidræt faciliteter Træner- Lederforum.
Det er formålet er at skabe dialog om talentudvikling med de talentansvarlige i klubberne på området i Fredericia.
Vi inspirer hinanden – vi deler viden og ledere og trænere får mulighed for at opbygge netværk på tværs af klubber, der er optaget af talentudvikling/klubudvikling.
Vi gør det via 5-6 årlige træf, hvor Fredericia Eliteidræt sætter emner på dagsorden i dialog med klubberne.

 

Workshops
Vi afholder samtidig separate workshops for atleter og forældre og idrætslærere, der alle er en del af idrætstalenternes hverdag.

 

Ambition
I Fredericia Eliteidræt vil vi gerne være med til at skabe grundlaget for en stærk og sammenhængende kultur. En kultur, hvor vi løfter i flok og klæder de unge mennesker på fagligt, sportsligt og menneskeligt.

 

Fredericia er Team Danmark Eliteidrætskommune. Der har vi været siden 2008. Vi er i gang med den 4. aftale med Team Danmark, der løber fra 2020 til 2023.

 

Mål/formål
Det er Team Danmarks mål at vinde guldmedaljer til Danmark på den internationale sportsscene.

Fredericia Kommune er udpeget som Eliteidrætskomune af Team Danmark og vi samarbejder med Team Danmark om forskellige indsatser, der skal understøtte det mål.

Det sker ved i samarbejde med lokale aktører at udvikle idrætstalenter i lokale talentmiljøer, hvor unge sportsudøvere trives, så fredericianske talenter og atleter får optimale betingelser for at dygtiggøre sig. Det med henblik på at de kan dygtiggøre sig og blive udtaget til landshold og dermed blive en del af de nationale elitesportssatsninger.

 

Krav til samarbejdsklubber
Idrætstalenterne indgår i hverdagen som aktive udøvere i de lokale sportsklubber. Talentarbejdet bæres i klubberne af en lyst og motivation til at give idrætsglade børn og unge, der har passion for deres idræt, vilkår og muligheder for at blive dygtige til deres sport.
Ifm. med talentudvikling er det et krav til samarbejdsklubber at have værdisæt på plads. Den måde vores klubber tilgår talentarbejdet med de unge skal være etisk forsvarligt.

Det er også et krav, at klubberne har strategi for talentudvikling ligesom der er krav om handleplaner for talentarbejdet. En rød tråd efterspørges således og tilstedeværelse af en sportslig ledelse i hverdagen er nødvendig. Endelig skal trænerne være kvalificeret til opgaverne via relevant uddannelse.

 

Krav til kommune
Som kommune skal Fredericia stille rammer til rådighed for træning, så idrætstalenter kan træne mere og vi skal kvalificere træningen ved at skabe rum for, at det kan foregå i skoletiden - også kaldet morgentræning, hvor klubbernes trænere kan indgå.
Vi skal samtidig formå at udvikle et grundlag for trivsel, der gør det meningsfuldt at være med. Det gør vi bl.a. ved at oprette talentklasser i samarbejde med skolerne, hvor de unge bliver en del af et tværgående talentmiljø. Og vi gør det ved at skabe fleksibel tilgang til eliteidræt i ungdomsuddannelse for den enkelte udøver i samarbejde med ungdomsuddannelserne og 10 klasse skolerne – så der bliver bedre tid til træning i skoletiden. Endelig faciliteter vi fælles træning og fællesskab mellem talenter og atleter på tværs af klubber. Det sker i vores talentcenter.

 

Idrætsskole koncept i eliteidrætskommunen
Samtidig med satset på talentdelen er der krav til Fredericia Kommune om at prioritere den brede idræt og sikre sammenhængskraften. Fredericia Kommune er således kontraktlig forpligtet overfor Team Danmark på at udvikle et idrætsskolekoncept, hvor børn og unge har 5-6 timers idræt på skemaet om ugen. De mange idrætstimer skal sikre, at flere børn og unge bevæger sig i hverdagen – og ikke mindst at foreningslivet for bedre vilkår for at rekruttere børn og unge til aktiviteter i foreningsregi. I Fredericia er det Ullerup Bæk Skolen – distrikt vest, der indgå i Eliteidrætskommune- samarbejdet.

Fredericia Eliteidræt gennemfører en række workshops i OL satsning i samarbejde med OL kandidater og trænere med fokus på at være bedst når det gælder og vinde guldet i hverdagen.

 

”Guldet vindes i hverdagen” og ”Bedst når det gælder”

”TÆNK SOM EN VINDER”

Artikler med vinkler på eliteidræt i ungdomsuddannelse.

Erhvervsnetværk

 • ibc-logo.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • danket.jpg
 • andresensvvs.jpg
 • lindpro.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • nordea.jpg
 • stark.jpg
 • messec.png
 • 10ende.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • cbc.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • mp_revision.png
 • skjoldgaard.jpg
 • ibc.jpg
 • euc_logo_2023.png
 • handelsbanken_farve.jpg
 • ibc_logo_2023.png
 • teamdanmark.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • lho.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • sport24.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • ivs.png
 • proffset.jpg
 • danskebank.jpg
 • fagym.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • fakommune.jpg
 • fredericiagym2023.png
 • fiberline.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • cyanit.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • wetche.png
 • fredericia_furniture.png
 • kentaur.jpg
 • sparnord_fa.jpg
 • gf.jpg
 • shippingdk.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • rev_fredericia.jpg